Xingu Shinguang (Happy Times), R: Zhang Yimou, China 2001