LIANG SHAN BO YU ZHU YING TAI, R: Li Han-hsiang, HK 1963